Infobanka

Akademie ČTK

Mediální školicí centrum


Jak psát a mluvit

Jednodenní seminář, navazující na kurz Práce novinářů s informačními zdroji, je zaměřený na praktická cvičení. Dopolední část workshopu je věnována práci s textem. Účastníci si sami vyzkoušejí, jak z tiskových zpráv píšou zprávy novináři.

Program kurzu

Jednodenní seminář, navazující na kurz Práce novinářů s informačními zdroji, je zaměřený na praktická cvičení. Dopolední část workshopu je věnována práci s textem. Účastníci si sami vyzkoušejí, jak z tiskových zpráv píšou zprávy novináři.

Na adresu akademie@ctk.cz mohou zaslat své vlastní tiskové zprávy, které společně rozebereme a zhodnotíme. Cvičení se zaměří také na krácení dlouhého textu do jednoho či dvou odstavců, vytvoření strukturovaného textu nebo zhutnění textu do 140 znaků. Náležitá pozornost bude věnována psaní titulků, které mají v médiích klíčový význam. Velký důraz bude kladen na to, aby byl text srozumitelný, jaký jazyk používat a jaký nepoužívat.

Odpoledne bude věnováno mluvním cvičením, při nichž frekventanti předčítají krátký text a společně s lektorem svůj projev analyzují. Podobně jako při práci s textem půjde i při těchto cvičeních především o to, aby byl mluvený projev běžnému posluchači co nejsrozumitelnější.

Kontaktujte nás

Program

9:00Registrace
9:15–10:45Napište zprávu jako novináři
10:45–11:00Káva
11:00–12:30Práce s textem:
  • zkracování
  • srozumitelnost
  • titulky
  • jazyk
12:30–13:30Přestávka na oběd (oběd je v ceně kurzu)
13:30–15:45Mluvní cvičení
15:45–16:00Předání osvědčení o absolvování kurzu
16:00Konec kurzu

Lektoři

PhDr. Jiří Chrást, PhDr. Josef Maršík, CSc.

Cena

3 600 Kč (4 356 Kč vč. DPH)

Kde

Kurz se koná v budově ČTK na adrese Opletalova 5–7 Praha 1.

Kdy

V době od 9 do 15 h. Od 12 do 13 h je přestávka na oběd, který je v ceně kurzu.

Přihláška

Akademie ČTK - kontakt

Opletalova 5-7
110 00  Praha 1
tel. +420 222 098 201
email: akademie@ctk.cz

Termíny kurzů