Infobanka

Akademie ČTK

Mediální školicí centrum


Mediální gramotnost

Interaktivní workshop Akademie ČTK o mediální gramotnosti se zabývá otázkou, zda média prezentují věrný obraz reality. Studentům mimo jiné na konkrétních příkladech přiblíží, kdo, co a jak ovlivňuje média.

Interaktivní workshop o mediální gramotnosti


Je svět, který nám prezentují média, věrným obrazem reality?

Rozumím tomu, co v médiích čtu, vidím, slyším?

A kdo vlastně rozhoduje o obsahu médií? Vydavatel, inzerent, redaktor nebo čtenář?

Interaktivní workshop Akademie ČTK o mediální gramotnosti se zaměřuje právě na tyto klíčové otázky. Studentům mimo jiné na konkrétních příkladech přiblíží, kdo, co a jak ovlivňuje média.

Obsah lze tematicky rozšířit - o stavbu zprávy, význam titulků, proč je důležité dbát na jednoduchost a srozumitelnost vyjadřování.

Seminář trvá zhruba tři hodiny a je možné uspořádat jej v budově ČTK, kde si studenti mohou prohlédnout zpravodajský sál.

Kontaktujte nás

Program v bodech

  • struktura vlastníků médií
  • konflikty zájmů
  • co z toho vyplývá pro čtenáře, diváka, posluchače
  • jak funguje ČTK
  • veřejnoprávní médium a konflikt zájmů
  • stavba zprávy

Lektor

PhDr. Jiří Chrást

Cena

3 600 Kč (4 356 Kč vč. DPH)
za skupinu max. 12 osob

Kde

Kurz se koná v budově ČTK na adrese Opletalova 5–7 Praha 1.

Kdy

V době od 9 do 15 h. Od 12 do 13 h je přestávka na oběd, který je v ceně kurzu.

Přihláška

Akademie ČTK - kontakt

Opletalova 5-7
110 00  Praha 1
tel. +420 222 098 201
email: akademie@ctk.cz

Termíny kurzů