Infobanka

Česká tisková kancelář - ČTKInfobanka ČTK

Infobanka ČTK je soubor databází aktuálního zpravodajství ČTK, jeho archivů, textů českých novin a časopisů, a dalších dokumentačních databází. V Infobance jsou také k dispozici databáze fotografií, zvukových nahrávek a infografiky ČTK. Technologické prostředí Infobanky umožňuje uživatelům vyhledávání dokumentů na základě různých kritérií a jejich další zpracování.

Infobanka je placenou službou ČTK. Přístup do Infobanky vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla.

Vstoupit do Infobanky

Další informace o obsahu jednotlivých databázím v Infobance ČTK naleznete zde. Chcete-li znát další podrobnosti o obchodních podmínkách kontaktujte prosím obchodní oddělení ČTK.

Jestliže jste jen špatně vyplnili uživatelské jméno či heslo, zkuste to prosím znovu.

Pokud jste již naším klientem a zapomněli jste heslo, nebo máte jiné potíže související se vstupem do Infobanky, kontaktujte, prosím, obchodní oddělení ČTK. V případě naléhavých požadavků kontaktujte, prosím, hot-line ČTK tel: +420 222 098 262, emailem zde

Access to the CTK Infobank

The CTK Infobank is a set of databases of the current CTK news service, its archives, texts from the Czech newspapers and magazines, and other documentary databases.

Databases of photos, audio recordings and the CTK infographics are also at disposal in the Infobank. The Infobank technological environment enables users to search documents on the basis of various criteria, and their further processing.

Infobank is a paid CTK service. The access to Infobank requires entering username and password.

Enter the CTK Infobank

Another information on the content of individual databases in the CTK Infobank you can find here. If you want to know another details on commercial conditions, please contact the CTK sales department.

If you are our client already and you have forgotten the password or have another troubles concerning the Infobank entry, please contact the CTK sales department. In case of urgent requirements please contact the CTK hot-line, tel.: +420 222 098 262; by email here.

V případě Vašeho zájmu o naše
služby nás neváhejte kontaktovat

Doporučené služby pro:

Výhody agenturních zpráv

Agenturní zprávy mají bohatá metadata, jednotnou strukturu a dovedeme je distribuovat v nejrůznějších formátech.

Všechny výhody