Infobanka

Česká tisková kancelář - ČTKUsnesení rady ČTK

Usnesení Rady ČTK č. 13/2018

ze 125. zasedání konaného dne 12.7.2018


Rada ČTK upozorňuje, že každý člen Rady ČTK je povinen vykonávat svou funkci tak, aby předešel konfliktu zájmů. Při styku s veřejností jsou všichni členové Rady striktně vázáni usneseními Rady ČTK a také příslušnými ustanoveními jednacího řádu Rady ČTK, podle nějž jsou členové Rady povinni zachovávat mlčenlivost o průběhu neveřejných jednání Rady, jakož i o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním funkce a které požívají ochrany podle právních předpisů.

Hlasování: 4 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12.7.2018


Zveřejněno: 16.07.2018

V případě Vašeho zájmu o naše
služby nás neváhejte kontaktovat

Doporučené služby pro:

Výhody agenturních zpráv

Agenturní zprávy mají bohatá metadata, jednotnou strukturu a dovedeme je distribuovat v nejrůznějších formátech.

Všechny výhody