Infobanka

Česká tisková kancelář - ČTKZápisy z jednání Rady ČTK

Zápis z mimořádného zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 12. července 2018


Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Jakub Heikenwälder, Vladimír Cisár
Nepřítomni: Pavel Foltán, Jana Gáborová, Petr Žantovský

Program:

Mimořádnou schůzi svolal v souladu s příslušnými ustanoveními jednacího řádu Rady ČTK předseda Rady ČTK (dále „Rady“) Miroslav Augustin na žádost Pavla Foltána ze dne 29.6.2018. K návrhu na svolání mimořádného zasedání se přidali Petr Žantovský a Jana Gáborová.

Z trojice žadatelů o svolání mimořádného zasedání Rady se na něj nikdo nedostavil.

Pavel Foltán, Jana Gáborová a Petr Žantovský dne 2.7.2018 zaslali zbylým členům Rady stanovisko, podle nějž vedení Rady ČTK údajně:
- nedostatečně plní své povinnosti dané dikcí zákona o ČTK a jinými předpisy,
- nepřipouští kritiku vedení ČTK, když je namířena proti chybám a nedostatkům v práci ČTK (příklady: neinformování o Krameriově ceně, nezájem o plnění veřejné služby ve věci etiketizace a manipulačních technik – viz stížnost dr. Koksy)
- sabotuje snahu členů Rady zlepšit a rozšířit činnosti ČTK (příklad: zavádějící dezinterpretace interních jednání ve věci Akademie ČTK).

Členové Rady Pavel Foltán, Jana Gáborová, Petr Žantovský si dále stěžují na údajně neúplný, nevstřícný či zcela negativní vztah vedení ČTK a vedení Rady ČTK k různým sporným a diskusi vyžadujícím bodům a vyjádřili podivení nad touto praxí Rady ČTK a jejího vztahu k vedení ČTK a deklarují připravenost podílet se na veškerých změnách, vedoucích k nápravě vytčených chyb a nedostatků.


Rada na svém mimořádném zasedání po debatě o jednotlivých bodech tohoto stanoviska přijala toto usnesení:

Vedení Rady ČTK nepovažuje argumenty obsažené ve stanovisku tří členů Rady ze dne 2.7.2018 za natolik závažné, aby muselo být svoláno mimořádné jednání rady. Rada ČTK na svých jednáních postupuje v souladu se Zákonem o ČTK a v souladu s jednacím řádem Rady.
Vedení rady odmítá tvrzení, že:
- vedení rady nedostatečně plní své povinnosti dané dikcí zákona o ČTK,
- nepřipouští kritiku vedení ČTK,
- sabotuje snahu členů rady zlepšit a rozšířit činnosti ČTK.

Vedení Rady ČTK odmítá, že by v rámci jednání Rady nebyl dán jednotlivým členům prostor pro diskusi.
Hlasování: 4 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdrželi se) viz Usnesení 8/2018

Rada pověřila rolí tiskové mluvčí pro kontakt se zástupci médií po skončení mimořádného zasedání místopředsedkyni Rady Jaroslavu Wenigerovou.
Hlasování: 4 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdrželi se) viz Usnesení 9/2018


Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin


Zveřejněno: 16.07.2018

Další zápisy

V případě Vašeho zájmu o naše
služby nás neváhejte kontaktovat

Doporučené služby pro:

Výhody agenturních zpráv

Agenturní zprávy mají bohatá metadata, jednotnou strukturu a dovedeme je distribuovat v nejrůznějších formátech.

Všechny výhody