Infobanka

Česká tisková kancelář - ČTKZápisy z jednání Rady ČTK

122. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 11. dubna 2018


Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Jakub Heikenwälder, Vladimír Cisár, Pavel Foltán, Petr Žantovský
Omluveni: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Petr Mlch, šéfredaktor Fotobanky

Došlá pošta:

- stížnost stížnost pana Milana Petáka

Odeslaná pošta: -

Schválený program:
1. Pošta, stížnosti
2. Digitalizace fotoarchivu ČTK
3. Aktuální stav v ČTK
4. Různé

Předseda Rady ČTK (dále „Rady“) Miroslav Augustin přivítal členy Rady a zahájil zasedání.

Předseda Rady ocenil kvalitu a množství zpráv, které ČTK vydala v souvislosti s vraždou slovenského novináře Jána Kuciaka a vládní krizí na Slovensku.

Rada projednala stížnost pana Víta Koksy a stanovisko generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra k této stížnosti. Rada stížnost znovu projedná na příštím zasedání.

Rada dále projednala stížnost p. Milana Petáka a požádala o stanovisko GŘ ČTK Jiřího Majstra.

Jiří Majstr předložil Radě materiál ohledně digitalizace fotoarchivu ČTK a vysvětlil členům Rady, že v současné době ČTK nedisponuje dostatkem finančních prostředků, které by umožnily digitalizaci celého fotoarchivu. Vedení ČTK rovněž stojí před rozhodnutím, zda pověřit digitalizací externí společnost či ji postupně provést interně.
Rada pověřila Petra Žantovského k jednání na Ministerstvu kultury ČR ve věci možného financování digitalizace fotoarchivu ČTK.
Hlasování: 6 – 0 – 0 viz Usnesení Rady ČTK 3/2018

GŘ ČTK požádal Radu o spolupráci v souvislosti se zavedením Obecného nařízení na ochranu osobních údajů – GDPR, které začne jednotně platit v celé Evropské unii od 25. května 2018. Členové Rady požádali J. Majstra o zpracování návrhu na zavedení GDPR v Radě ČTK. Na dalším zasedání Rada tento návrh projedná.

Petr Žantovský na závěr zhodnotil výstavu ke 100. výročí založení ČTK. Výstava je podle jeho slov velmi hezky zpracovaná a výborně prezentuje ČTK.


Návrh programu na 123. zasedání:
1. Pošta, stížnosti
2. Aktuální stav v ČTK
3. Různé

Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, dne 9. 5. 2018 v 15.00 hod. Červnové zasedání proběhne 19. června 2018 od 13.00 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Miroslav Augustin


Zveřejněno: 23.04.2018

Další zápisy

V případě Vašeho zájmu o naše
služby nás neváhejte kontaktovat

Doporučené služby pro:

Výhody agenturních zpráv

Agenturní zprávy mají bohatá metadata, jednotnou strukturu a dovedeme je distribuovat v nejrůznějších formátech.

Všechny výhody