Infobanka

Česká tisková kancelář - ČTKZápisy z jednání Rady ČTK

118. zasedání Rady České tiskové kanceláře

dne 13. prosince 2017


Místo konání: Praha 1, Opletalova 5/7
Přítomni: Tomáš Mrázek, Miroslav Augustin, Jaroslava Wenigerová, Vladimír Cisár, Jakub Heikenwälder
Omluveni: -
Hosté: Jiří Majstr, generální ředitel ČTK
Radim Novák, ekonomický ředitel ČTK

Došlá pošta: -

Odeslaná pošta: -

Schválený program:
1. Pošta, stížnosti
2. Rozpočet ČTK na rok 2018
3. Čtvrtletní zpráva o hospodaření ČTK za leden – září 2017
4. Aktuální stav v ČTK
5. Různé

Předseda Rady ČTK (dále „Rady“) Tomáš Mrázek přivítal členy Rady a zahájil zasedání.

Ekonomický ředitel ČTK R. Novák představil členům Rady návrh rozpočtu ČTK na příští rok. Rada návrh projednala a její členové rozpočet jednomyslně schválili.

Hlasování: 5 - 0 - 0 viz Usnesení č. 13/2017

Ekonomický ředitel ČTK předložil Radě k projednání zprávu o hospodaření ČTK za první tři čtvrtletí r. 2017. Výsledky označil za solidní. Ve srovnání s předchozím rokem došlo ke zlepšení v hlavních činnostech. ČTK snížila náklady, ale došlo i ke snížení výnosů. Došlo ke snížení nákladů, zároveň i výnosů. Ředitel Novák očekává, že hospodářský výsledek za rok 2017 by měl být lepší než v roce 2016. ČTK se dlouhodobě věnuje mimo jiné splatnosti pohledávek s cílem, aby tento ukazatel nepřekračoval 50 dnů. V posledních měsících tento ukazatel začal narůstat, takže ČTK přijímá opatření, aby ho vrátila na přijatelnou úroveň. V ČTK se stabilizoval počet zaměstnanců. ČTK vyplatila před koncem roku všem zaměstnancům odměny.

Generální ředitel ČTK Jiří Majstr dále informoval Radu o aktuálním dění v ČTK:
  • Domácí zpravodajství se v posledních týdnech soustřeďovalo hlavně na jednání k formování vlády. V souvislosti s jejím středečním jmenováním ČTK odvysílala tři videostreamy. Nyní se bude zpravodajství čím dál více zabývat prezidentskými volbami. Rada dostává denní mail se zpravodajstvím ČTK o volbách.
  • Redaktoři ČTK odletěli ve čtvrtek 14. 12. s premiérem na unijní summit do Bruselu, odkud budou poskytovat zpravodajství z průběhu jednání.
  • ČTK jedná se svými klienty o uzavírání smluv na další období.
  • Zároveň probíhají přípravy na oslavy 100. výročí založení ČTK. Jedním z hlavních bodů ze strany ČTK je putovní výstava fotografií o dějinách Československa a České republiky nazvaná Okamžiky století. Výstava bude k vidění ve všech bývalých krajských městech. Jednání ještě probíhají se zastupiteli Brna.
  • Dne 11. října 2018 proběhne oslava ke 100. výročí v Praze na Žofíně.
  • V říjnu příštího roku bude ČTK rovněž hostit konferenci mezinárodního sdružení tiskových agentur MINDS.
  • Probíhá výběrové řízení na pozici šéfredaktora ČTK. GŘ ČTK sdělil, že se rozhoduje mezi dvěma kandidátkami.Návrh programu na 119. zasedání:
1. Pošta, stížnosti
2. Aktuální stav v ČTK
3. Různé

Příští neveřejné zasedání předsednictva Rady se koná v zasedací místnosti Rady ČTK dne 24. 1. 2018 v 13:00 hod.
Příští veřejné zasedání Rady se koná v budově ČTK, Praha 1, Opletalova 5, dne 24. 1. 2018 ve 13:30 hod.

Zapsala: Marie Kronesová
Schválil: Tomáš Mrázek


Zveřejněno: 19.12.2017

Další zápisy

V případě Vašeho zájmu o naše
služby nás neváhejte kontaktovat

Doporučené služby pro:

Výhody agenturních zpráv

Agenturní zprávy mají bohatá metadata, jednotnou strukturu a dovedeme je distribuovat v nejrůznějších formátech.

Všechny výhody