Infobanka

Česká tisková kancelář - ČTKPR služby


        PR služby

Možnost využít komunikační sítě ČTK pro distribuci vlastní tiskové zprávy v původním znění, bez redakčních úprav. Příjemcem jsou všichni odběratelé zpravodajského servisu ČTK.

Pomocí této placené služby můžete využít distribuční kanály ČTK k šíření vlastního tiskového sdělení. Zprávu obdrží odběratelé agenturního servisu, tedy média, ale i zástupci firem a státní správy. Zveřejněné texty jsou dostupné na internetu na adrese www.protext.cz.

Protext je možno využít například při informování o nových produktech, službách, změnách ve společnosti, o pořádaných tiskových konferencích, akcích humanitárního, kulturního nebo sportovního charakteru.

Jdi na protext.cz

Služba nabízí

 • zveřejnění textů v plném znění bez krácení a redakčních úprav do max. 4 hodin od doručení. Zveřejnění fotografií a loga je zdarma
 • zpřístupnění na internetu (www.protext.cz)
 • zprávy jsou archivovány v databázích, trvalý přístup
 • zprávy se značkou "PROTEXT" jsou zasílány zhruba 4000 zájemců zdarma prostřednictvím e-mailu
 • pro distribuci textů používáme satelitní vysílání, Infobanku ČTK, e-mail servis a aplikace ČTK pro chytré telefony
 • vlastní výběr informací pomocí jednotných atributů - klíčová slova, kategorie, oblast, zadavatel
 • možnost zveřejnění zprávy v zahraničí, zajištění překladu do mnoha jazyků

Aktuální tiskové zprávy

V případě Vašeho zájmu o naše
služby nás neváhejte kontaktovat

Doporučené služby pro:

Výhody agenturních zpráv

Agenturní zprávy mají bohatá metadata, jednotnou strukturu a dovedeme je distribuovat v nejrůznějších formátech.

Všechny výhody