Infobanka

Akademie ČTK

Mediální školicí centrum


Obrazová média a PR

Co potřebují obrazová média od PR a jakých chyb se PR ve vztahu k obrazovým médiím nejčastěji dopouštějí.

Program semináře

Seminář je zaměřen na objasnění problematiky práce obrazových medií v prostředí public relations. Konkrétně akcí typu tisková beseda, prezentace, podpis smlouvy, vyznamenání a předávání cen, setkání významných osobností, sjezd zájmových sdružení, volby, sportovní akce atp.

Na příkladech lektor vysvětlí, jakých chyb se PR často dopouští a čím komplikuje práci sobě i mediálním pracovníkům. Seminář je zaměřen hlavně na technickou a organizační oblast související s obrazovými médii. Pozornost je věnována také výtvarnému aspektu.

Kurz trvá od 9:00 – 15:00, včetně přestávky na oběd (oběd je v ceně kurzu).

Kontaktujte nás

Pro koho

Kurz je určen všem, kdo chtějí poznat práci fotoreportérů a televizních kameramanů ve zpravodajství, aby si s nimi při vlastní práci lépe porozuměli.

Lektor

Michal Doležal

Lektor absolvoval za téměř tři desetiletí kariéry agenturního fotoreportéra stovky akcí tohoto typu u nás i v zahraničí. K organizaci kurzu byl inspirován zkušenostmi s PR pracovníky, jejichž dobrá vůle na straně jedné, ale jistá nezkušenost na straně druhé mohou někdy vést ke kontraproduktivním výsledkům.

Cena

3 600 Kč (4 356 Kč vč. DPH)

Kde

Kurz se koná v budově ČTK na adrese Opletalova 5–7 Praha 1.

Kdy

V době od 9 do 15 h. Od 12 do 13 h je přestávka na oběd, který je v ceně kurzu.

Přihláška

Akademie ČTK - kontakt

Opletalova 5-7
110 00  Praha 1
tel. +420 222 098 201
email: akademie@ctk.cz

Termíny kurzů