Infobanka

Akademie ČTK

Mediální školicí centrum


Praktická cvičení z českého jazyka

Seminář je určen každému, kdo ve své profesi potřebuje mít jasno v tom, jak čeština funguje, jaké jsou její zákonitosti, jak se vyjadřovat přesně a jasně. Je ale určen i tomu, koho naše mateřština prostě baví a chce hlouběji pronikat do jejích tajů.

Komu je kurz určen

Věta může být mluvnicky v pořádku, a přesto nemusí její autor sdělit přesně to, co zamýšlel. Workshop Praktická cvičení z češtiny se zaměřuje právě na takový typ sdělení, která svou nejednoznačností umožňují více výkladů - i když toto záměrem autora nebylo.

Jinými slovy: chceme-li vyjádřit bílou, ale čtenáře napadne černá, je to zpravidla problém. Někdy to může mít dohru až u soudu. Na semináři si na konkrétních příkladech z praxe ukážeme, jak věty formulovat, aby nevyzněly jinak, než jsme chtěli.

Kromě skladby vět si procvičíme interpunkci ve větě jednoduché i v souvětí, v lexikálních cvičeních si pohrajeme s významy slov.

Kontaktujte nás

Program kurzu v bodech

  • Interpunkce (čárka před a, nebo, ani, přívlastek volný, těsný)
  • Skladba (věty typu - Smlouvu podepíše ředitel nebo zástupce ředitele a další člen vedení)
  • Cvičení lexikální, tvaroslovná, pravopisná

Každý účastník získá certifikát o absolvování kurzu.

Lektor

PhDr. Jiří Chrást

Cena

1 800 Kč (2 178 Kč vč. DPH)

Kde

Kurz se koná v budově ČTK na adrese Opletalova 5–7 Praha 1.

Kdy

V době od 9 do 12 h.

Přihláška

Akademie ČTK - kontakt

Opletalova 5-7
110 00  Praha 1
tel. +420 222 098 201
email: akademie@ctk.cz

Termíny kurzů