Usnesení Rady ČTK č. 6/2009

ze 7. zasedání konaného dne 11. 6. 2009

Rada České tiskové kanceláře se rozhodla vypsat výběrové řízení na funkci generálního ředitele ČTK s uzávěrkou přihlášek 31. července 2009.
Za tím účelem bude zveřejněn inzerát v Hospodářských novinách, MF Dnes a na webových stránkách ČTK.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:
• úplné VŠ vzdělání (alespoň magisterské nebo ekvivalentní)
• aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka
• aktivní zkušenost s vrcholovým managementem
• občanská bezúhonnost
• podmínky podle § 5 zákona č. 517/1992 Sb.
• další náležitosti: životopis, ověřený doklad o ukončeném VŠ vzdělání, výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců), lustrační osvědčení a vlastní koncepci činnosti a rozvoje ČTK v rozsahu do deseti stran


1. kolo – otevírání přihlášek a pozvání přihlášených – 6. srpna 2009
2. kolo – pozvánka účastníků ke slyšení – 20. srpna 2009


PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
předsedkyně Rady ČTK


V Praze dne 11. června 2009

Zveřejněno: 11.06.2009