Usnesení Rady ČTK č. 7/2009

ze 7. zasedání konaného dne 11. 6. 2009

Rada České tiskové kanceláře vzala na vědomí oznámení generálního ředitele JUDr. Milana Stibrala o plánovaném odchodu do důchodu a o jeho odstoupení z funkce ke dni 30. září 2009.


PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 11. června 2009

Zveřejněno: 11.06.2009