Usnesení Rady ČTK č. 9/2009

Rada České tiskové kanceláře na svém 10. zasedání zvolila tajným hlasováním do funkce generálního ředitele ČTK od 1. října 2009

Ing. Radima Hrehu počtem čtyř hlasů z celkových sedmi.

Hlasování: usnesení bylo schváleno jednomyslně

PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
předsedkyně Rady ČTK

Praze dne 20. srpna 2009

Zveřejněno: 21.08.2009