Usnesení Rady ČTK č. 10/2009

z 12. zasedání konaného dne 17. září 2009


Vzhledem ke skutečnosti, že stávající generální ředitel doručil písemnou rezignaci pouze Radě ČTK a nikoli i ČTK (zaměstnavatel), což je mezi účastníky nesporné a rezignace je tak neplatná, navíc stávající generální ředitel vzal pro odstranění jakýchkoliv pochybností svou rezignaci zpět.

Rada ČTK konstatuje, že rezignace je neplatná a souhlasí s tím, aby stávající generální ředitel JUDr. Milan Stibral vykonával funkci generálního ředitele ČTK až do konce svého funkčního období (do 8. 6. 2011).

Tím se ruší rozhodnutí o volbě generálního ředitele ČTK ve formě usnesení č. 9/2009 ze dne 20. 8. 2009 a usnesení č. 6/2009 o výběrovém řízení na funkci generálního ředitele vypsané dne 11. 6. 2009.

Hlasování: 6 pro, 1 proti

PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 17. září 2009

Zveřejněno: 17.09.2009