Prodata

Komplexní zdroj informací o tuzemských i zahraničních podnicích.

Databáze Prodata dává k dispozici údaje o českých firmách nebo zahraničních firmách působících v ČR. Informace o více než 3,4 mil. firem. Rychlý přehled o dění v podnicích. Strukturovaný přístup k faktografickým firemním informacím od společnosti Bisnode Česká republika, a.s. Výběr aktuálních článků o firmách z českých médií od společnosti NEWTON Media, a.s. Obchodní věstník v elektronické podobě od společnosti Economia, a.s. Firemní data, agenturní zprávy a mediální informace jsou v pohodlném, přehledném, uživatelském prostředí Infobanky ČTK.


Prodata komplet

Informace o zhruba 400.000 firmách podnikajících v ČR, kompletní firemní zpravodajství ČTK, informace o vzájemných vazbách společností a jejích manažerů.

Databáze hospodářských informací (DHI)

Tematický přehled hospodářských i makroekonomických informací z tisku zaměřených na konkrétní ekonomické subjekty. Sledování aktuálního stavu ekonomické situace jednotlivých společností i vývoje v čase.

Obchodní věstník (OVEL)

Informace o zápisech a změnách v obchodním rejstříku, o konkurzech, likvidacích podniků, účetních závěrkách, obchodních veřejných soutěžích, svoláních valných hromad apod.


Klíčové přednosti

 • základní informace (kontaktní údaje, počet zaměstnanců, oborové členění)
 • finanční výkazy (plné, zkrácené, dle CAS i IAS, konsolidované, auditované, cash-flow)
 • valné hromady (programy, zápisy)
 • majetkové vztahy (vlastníci, majetkové účasti)
 • personální údaje (statutární orgány, management, biografie)
 • ostatní vztahy (likvidátoři, odběratelé, dodavatelé, nástupnictví, aj.)
 • firemní události (akvizice, fúze, nabídky převzetí, významné zakázky, soudní spory)
 • cenné papíry (emitované, portfolio)
 • historické informace
 • výběr z dokumentů ČTK o profilech a vývoji firem
 • aktuální firemní zpravodajství ČTK
 • tematický přehled ekonomických informací z tisku

Jak to vypadá?

Vyzkoušejte zdarma: