ProFakta

Multimediální databáze o ČR, zemích světa, organizacích, firmách, stavbách či sportech.

Multimediální databáze o ČR, zemích světa, organizacích, firmách, stavbách či sportech. Politické, ekonomické, historické či geografické údaje. Životopisy významných osobností z různých oborů lidské činnosti. Databáze je vhodná pro základní orientaci či plánování.

Denně aktualizované informace a dokumenty z vydaných profilů ČTK. Přehledně uspořádané do tematických oddílů Biografie, Česká republika, Svět a Sporty. Profily mají vždy datum vydání či aktualizace. Jsou zde dokumenty například i s přepisy do češtiny, různými názvy ze světa, přehledy vlád, prezidentů, hejtmanů či primátorů.

Pro přehlednost jsou profily tvořeny z vizitek různých entit – biografií, zemí, krajů, měst, organizací a institucí, firem, staveb, sportů či historických milníků. Ve vizitkách je textový profil a fotografie, lze zde nalézt třeba i grafiky.

Výhodné pro plánování je provázání databáze ProFakta s databází Výročí a Fotobankou.

Zdroje pro tvorbu profilů v multimediální databázi ProFakta: aktuální i archivní zpravodajství ČTK, zpravodajství světových agentur, monitoring nejdůležitějších světových a domácích médií, sledování různých webových stránek, oborové a regionální publikace a knihy.


ProFakta ČTK:

Biografie

Životopisné údaje o významných lidech v ČR i ve světě, osobnosti z politiky, kultury, ekonomiky, vědy či sportu.

Česká republika

Údaje o České republice, průběžně doplňované i nové vizitky. Informace z politiky, státní správy, ekonomiky, kultury, školství, vědy, zdravotnictví či ekologie včetně firem a staveb. Jsou zde i politické strany, ministerstva, historie ČR a Československa či soudy. Nově jsou v oddíle i umělecké instituce typu galerie, divadla, muzea či knihovny, univerzity, nemocnice, zoologické zahrady, CHKO a národní parky, náboženské instituce. Jsou zde také kupříkladu elektrárny, mosty, tunely, rozhledny, kostely, lanovky, různé druhy dopravy (tramvajová, trolejbusová, metro či autobusová), horské chaty, hvězdárny či věznice. V oddílu jsou též vizitky s profily, fotkami či grafy různých historických milníků typu Studénka, Nažidla apod.

Fakta o EU

Údaje o evropských institucích a událostech, charakteristiky programů, smluv, vývoj vztahů s kandidátskými zeměmi, s USA, Ruskem, slovníková hesla nejdůležitějších evropských pojmů.

Sporty

Přehledy vítězů různých soutěží po jednotlivých sportech, výsledky vrcholných sportovních událostí a anket. Údaje o hlavních českých a světových fotbalových a hokejových klubech, stadiony a sportovní haly z ČR i ze světa. V oddílu jsou též vizitky s profily, fotkami či grafy různých historických milníků typu olympijských her nebo vítězství či úspěchů českých sportovců na OH či MS.

Svět

Základní údaje o všech zemích světa včetně například historie, vlád, prezidentů či vztahů s ČR. Přepisy do češtiny u zemí, které nepoužívají latinku. Informace o orgánech EU, mezinárodních organizacích či firmách ve světě. Nově jsou zde třeba různé umělecké instituce (filharmonie, muzea či divadla) nebo univerzity, ze staveb lze zmínit mosty, tunely, katedrály, letiště, podzemní dráhy či mrakodrapy. V oddílu jsou též vizitky s profily, fotkami či grafy různých historických milníků typu Černobyl, různé války, katastrofy či neštěstí.

Země světa

Údaje politické, makroekonomické, historické a geografické o každém státě. Členění do přehledných rubrik. Na jednom místě o vybrané zemi: základní politické údaje, ekonomické údaje, zákonodárné orgány, vztahy s ČR (politické i obchodní), vývoj země za určitá období, seznam politických stran a hnutí, významných finančních institucí, školských institucí a významných sdružení. Přehled přepisů ze zemí, kde se nepoužívá latinka.

Jak to vypadá?

Vyzkoušejte zdarma: