Infobanka

Česká tisková kancelář - ČTKDistribuční cesty

Infobanka, Fotobanka

Videobanka

pomocí libovolného internetového prohlížeče. Přístup ke všem uloženým informacím s využitím účinného fulltextového hledání, v případě Infobanky i v několika databázích zároveň.

Satelitní přenos

nezávislý na pozemních linkách. Výhodou možnost získávat multimediální zpravodajství a maximálně spolehlivý a rychlý přenos informací spolu s možností adresného šíření výběrů zpráv, fotografií a grafů na jednotlivá pracoviště

Pronajaté linky

zpravodajství lze přenášet i po pevných datových okruzích.

Protokol FTP

všechny druhy zpravodajství lze na server zákazníka přenášet protokolem ftp přes internet, případně pronajatým datovým okruhem. Možnost zvolit vlastní aktivní přístup na server ČTK.

E-mail servis ČTK

možnost zasílání vybraných informací firmám z aktuálního zpravodajství ČTK elektronickou poštou. Na základě požadavku připraven rešeršní dotaz, který automaticky vyhledává nejnovější zprávy odpovídající požadavkům klienta. Vybrané informace odesílány ve stanovených pravidelných intervalech (např. každou hodinu, 1x denně), nebo online po jednotlivých zprávách na určenou e-mailovou adresu.

Lotus Notes

s využitím softwarového systému Lotus. Značná nezávislost na telekomunikačním připojení - po přenosu nových informací do vlastního počítače je možné se odpojit od telefonní linky nebo internetu a s daty pracovat offline.

SMS A MMS služby

vybrané zkrácené zprávy ČTK lze ve formě SMS a MMS dostávat přímo na mobilní telefon. Stručné a rychlé základní informace o události kdekoli v dosahu signálu jednotlivých operátorů.

Jiné způsoby dodávání

ČTK připravena vyřešit všechny individuální požadavky. Zpravodajství možno dodat libovolným způsobem podle potřeb zákazníků.

V případě Vašeho zájmu o naše
služby nás neváhejte kontaktovat

Doporučené služby pro:

Výhody agenturních zpráv

Agenturní zprávy mají bohatá metadata, jednotnou strukturu a dovedeme je distribuovat v nejrůznějších formátech.

Všechny výhody