Usnesení Rady České tiskové kanceláře č. 22/2023

ze 186. zasedání konaného dne 31. 8. 2023

Rada ČTK schválila program 186. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 5 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 31. 8. 2023

Zveřejněno: 12.09.2023