Usnesení Rady ČTK č. 7/2019

ze 136. zasedání konaného dne 7. 6. 2019


Rada České tiskové kanceláře na svém 136. zasedání schválila Výroční zprávu o hospodaření ČTK za rok 2018 včetně závěrečného účtu, Návrh na rozdělení zisku roku 2018 a Výroční zprávu o činnosti ČTK v roce 2018.Hlasování: Hlasování: 6 – 1 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 7. června 2019

Zveřejněno: 25.06.2019