Usnesení Rady ČTK č. 18/2018

ze 127. zasedání konaného dne 24. 9. 2018


Rada ČTK rozhodla, že před projednáním Výroční zprávy o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2017 poslanci Parlamentu České republiky na plénu PS PČR bude předsedovi volebního výboru PS PČR a příslušnému zpravodaji dodatečně zaslán rozpočet Rady ČTK v roce 2017.

Hlasování: 6 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 24. září 2018

Zveřejněno: 10.10.2018