Usnesení Rady ČTK č. 49/2021

ze 163. zasedání konaného dne 21. 9. 2021


Rada ČTK schválila program 163. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 6 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 21. 9. 2021

Zveřejněno: 30.09.2021