Usnesení Rady ČTK č. 1/2019

ze 131. zasedání konaného dne 8. 1. 2019


Rada ČTK projednala stížnost pana Roberta Bartoše na zprávu ČTK o firmě „Pražská plynárenská holding“. Rada požádala o stanovisko generálního ředitele ČTK, se kterým se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.

Hlasování: 6 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 8. ledna 2019

Zveřejněno: 24.01.2019