Usnesení Rady ČTK č. 21/2018

ze 129. zasedání konaného dne 21. 11. 2018


Rada ČTK ukládá GŘ ČTK J. Majstrovi, aby detailně rozpracoval jednotlivé položky rozpočtu Rady ČTK na rok 2019 a Radě tento rozpočet (včetně důvodové zprávy) předložil minimálně 2 týdny před prosincovým zasedáním Rady ČTK.

Hlasování: 6 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 21. listopadu 2018

Zveřejněno: 03.12.2018