Usnesení Rady ČTK č. 5/2019

ze 133. zasedání konaného dne 25. 3. 2019


Rada ČTK obdržela podnět stěžovatele p. Pecla, přičemž následně bylo zjištěno, že tímto podnětem (označeným jako "stížnost") se Rada jakožto stížností nemůže zabývat.Hlasování: 7 – 0 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 25. března 2019

Zveřejněno: 08.04.2019