Jak fungujeme

Obecné

Obchodní podmínky

Obecné

Kdo vlastní ČTK?
ČTK je veřejnoprávní institucí - je zřízena zákonem o ČTK č. 517/1992 Sb. Agentura není majetkem státním ani soukromým.

Je ČTK dotována státem?
ČTK není dotována ze státních prostředků. Stát neodpovídá za závazky agentury a agentura neodpovídá za závazky státu.

Kdo jsou zákazníci ČTK?
Tradičně dodáváme slovní i fotografické zpravodajství médiím - novinám, televizím, rádiím a webům. Mnoho klientů má ČTK také mezi výrobními firmami, bankami, investičními společnostmi poradenskými a PR agenturami. Významnými agenturními klienty jsou také veřejné instituce a velvyslanectví. Zpravodajství ČTK využívají rovněž zahraniční agentury, média a distributoři.

Pracuje ČTK i v noci?
Ano, 24 hodin denně shromažďujeme a zpracováváme informace z domova i ze zahraniční. Většina našich klientů také dostává naše zpravodajství nepřetržitě.

Má ČTK regionální zpravodaje v České republice?
Ano, v současnosti má ČTK 14 odboček po celé ČR.

Jak získává ČTK zprávy z ciziny?
ČTK má vlastní síť zahraničních zpravodajů (Bratislava, Berlín, Brusel), čerpáme ale také ze servisů světových, mezinárodních i národních tiskových agentur. Samozřejmě pečlivě monitorujeme veškerá důležitá zahraniční média. Podle potřeby vysíláme zvláštní zpravodaje.

Vydáváte zprávy i v jiných jazycích?
V současné době vydáváme zpravodajství i v anglickém jazyce, denně přibližně 100 zpráv. Je členěno na všeobecná a ekonomická témata.

Obchodní podmínky

Jaké jsou ceny produktů ČTK?
Všechny produkty ČTK vytváří a dodává podle jednotlivých potřeb svých klientů a zájemců. Z tohoto důvodu agentura poskytuje návrh cen zájemcům o agenturní produkty rovněž převážně individuálně. Při tvorbě ceny záleží jednak na výběru produktů, na jejich počtu a zaměření a rovněž na účelu jejich využití (například pro konečné anebo mediální využití). Důležitý je rovněž počet odběrných míst a počet subjektů, pro které jsou agenturní produkty poskytovány. Po ujasnění obsahu a účelu využití produktů mezi agenturou a zájemcem je následně klientovi zaslán odpovídající cenový návrh.

Existuje možnost si produkty ČTK vyzkoušet?
Každý zájemce má možnost si vyzkoušet většinu produktů ČTK minimálně na dobu jednoho týdne, případně na delší dobu po dohodě s obchodním zástupcem. Stejně tak pro Vás bezplatně připravíme ukázku produktů na míru poté, co si vzájemně ujasníme Vaše informační potřeby.
Stačí vyplnit formulář Mám zájem o vyzkoušení na stránce Kontakty a v co nejkratším termínu se Vám ozve obchodní zástupce a domluví s Vámi vše potřebné.

Kolik zpráv z produkce ČTK je možné zveřejnit na internetu?
Internetoví vydavatelé mohou zveřejnit nejvýše 20% z nakoupeného agenturního zpravodajství ČTK. Stejný limit dodržuje i zpravodajský server ČTK České noviny.cz

Provozuji server na Internetu a rád bych na něm zveřejňoval i aktuální agenturní zprávy, jaké mi nabídnete obchodní podmínky?
Stanovení obchodních podmínek bude záležet především na šíři námi poskytnutých služeb (počet zpřístupněných zpráv, počet původních zpráv ČTK s licencí pro publikaci, atd.) a výši návštěvnosti Vašeho serveru. Pro konkrétnější stanovení obchodních podmínek pro Vás kontaktujte, prosím, obchodní úsek ČTK.

Lze s vámi uzavřít smlouvu třeba jen na dva měsíce?
Ano, běžná nejkratší doba pro uzavření smlouvy na odběr zpravodajství ČTK je dokonce jen jeden měsíc.

Mohu si s fotografií dělat co chci, pokud ji zakoupím?
Obecně platí, že nikoliv. Záleží na konkrétních licenčních podmínkách a znění smlouvy, která poskytuje licenci vždy pro specifikovaný účel použití.