Usnesení Rady ČTK č. 11/2009

z 13. zasedání konaného dne 1. října 2009

Rada České tiskové kanceláře na svém 13. zasedání přijala tato rozhodnutí:

S ohledem na diskuse o platnosti či neplatnosti právních úkonů učiněných předchozím generálním ředitelem ČTK a Radou ČTK a souvisejících s ukončením pracovního poměru JUDr. Milana Stibrala ve funkci generálního ředitele ČTK a volbou nového generálního ředitele a v zájmu nastolení právní jistoty o tom, kdo je oprávněn řídit Českou tiskovou kancelář v době od 1. 10. 2009. přijala Rada ČTK toto rozhodnutí:

Rada ČTK odvolává v tajném hlasování Ing. Radima Hrehu z funkce generálního ředitele ČTK (6 pro, 1 proti) a jmenuje do funkce generálního ředitele ČTK JUDr. Milana Stibrala
(6 pro, 1 se zdržel).

PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 1. října 2009

Zveřejněno: 01.10.2009