Usnesení Rady ČTK č. 5/2011

z 38. zasedání konaného dne 26. 5. 2011

Obsah tohoto usnesení je v souladu s vnitropodnikovými předpisy neveřejný.

Hlasování: jednomyslně

PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
předsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 26 .5. 2011

Zveřejněno: 27.05.2011