Usnesení Rady ČTK č. 25/2018

ze 130. zasedání konaného dne 17. 12. 2018


Rada ČTK schválila návrh rozpočtu ČTK včetně rozpočtu Rady ČTK na rok 2019.

Hlasování: 5 – 1 – 0

JUDr. Miroslav Augustin
předseda Rady ČTK

V Praze dne 17. prosince 2018

Zveřejněno: 28.12.2018