Usnesení Rady ČTK č. 11/2021

ze 155. zasedání konaného dne 26. 1. 2021


Rada ČTK pověřuje generálního ředitele ČTK J. Majstra přípravou podkladů k projednání zpravodajství ČTK týkajícího se vánočního poselství prezidenta ČR a novoročních projevů předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu ČR.

Hlasování: 5 – 0 – 1
(1 hlas per rollam)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 26. 1. 2021

Zveřejněno: 04.02.2021