Usnesení Rady ČTK č. 60/2021

ze 166. zasedání dne 14. 12. 2021


Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2022.

Hlasování: 5 – 1 – 0
(1 hlas formou náhradního hlasování)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 14. 12. 2021

Zveřejněno: 23.12.2021