Usnesení Rady ČTK č. 61/2021

ze 166. zasedání dne 14. 12. 2021


Rada ČTK se seznámila s textem usnesení č. 14/2020, na tomto textu neshledala nic protizákonného, tudíž nesouhlasí se zrušením tohoto usnesení.

Hlasování: 5 – 0 - 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 14. 12. 2021

Zveřejněno: 23.12.2021