Usnesení Rady ČTK č. 1/2022

ze 167. zasedání konaného dne 25. 1. 2022


Rada ČTK schválila program 167. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 5 – 0 - 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 25. 1 2022

Zveřejněno: 02.02.2022