Usnesení Rady ČTK č. 2/2022

ze 167. zasedání konaného dne 25. 1. 2022


Rada ČTK obdržela dne 17. ledna 2022 stížnost pana Davida Procházky, který si stěžoval na některé aspekty agenturního zpravodajství o onemocnění covid-19 a o viru SARS-CoV-2. Rada ČTK požádala o vyjádření generálního ředitele ČTK J. Majstra. Toto stanovisko Rada ČTK projednala a schválila na svém 167. zasedání. Rada ČTK konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.

Hlasování: 5 – 0 - 2

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 25. 1 2022

Zveřejněno: 02.02.2022