Usnesení Rady ČTK č. 3/2022

ze 168. zasedání konaného dne 15. 2. 2022


Rada ČTK schválila program 168. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 5 – 0 - 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 15. 2. 2022

Zveřejněno: 24.02.2022