Usnesení Rady ČTK č. 5/2022

ze 169. zasedání konaného dne 22. 3. 2022


Rada ČTK schválila program 169. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 5 – 0 - 0

PhDr. Jaroslava Wenigerová
místopředsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 22. 3. 2022

Zveřejněno: 28.03.2022