Usnesení Rady ČTK č. 6/2022

ze 169. zasedání konaného dne 22. 3. 2022


Rada ČTK schválila návrh radní Angeliky Bazalové, aby diskuze o vypracování analýzy zpravodajství ČTK ke covidu-19 byla odložena na příští zasedání.

Hlasování: 5 – 0 - 1
(jeden hlas per rollam)

PhDr. Jaroslava Wenigerová
místopředsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 22. 3. 2022

Zveřejněno: 28.03.2022