Usnesení Rady ČTK č. 7/2022

ze 169. zasedání konaného dne 22. 3. 2022


Rada ČTK rozhodla, že neveřejný bod k ekonomickým otázkám ČTK projedná na příštím zasedání. Předseda Rady připraví pro jednání podklad.

Hlasování: 4 – 0 - 0
(jeden hlas per rollam)

PhDr. Jaroslava Wenigerová
místopředsedkyně Rady ČTK

V Praze dne 22. 3. 2022

Zveřejněno: 28.03.2022