Usnesení Rady ČTK č. 8/2022

ze 170. zasedání konaného dne 26. 4. 2022


Rada ČTK schválila program 170. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 6 – 0 - 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 26. 4. 2022

Zveřejněno: 04.05.2022