Usnesení Rady ČTK č. 9/2022

ze 170. zasedání konaného dne 26. 4. 2022


Rada ČTK projednala stížnost p. Milana Tomečka, který si stěžuje na zprávu ČTK ze dne 17. února 2022. Zpráva se týká zamítnutí kasační stížnosti proti územnímu rozhodnutí na dostavbu dálnice D1 v úseku u Přerova. Rada ČTK požádala generálního ředitele ČTK J. Majstra o vyjádření ke stížnosti. Rada ČTK schválila stanovisko generálního ředitele a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona ČTK.

Hlasování: Hlasování: 5 – 1 – 1

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 26. 4. 2022

Zveřejněno: 04.05.2022