Usnesení Rady ČTK č. 11/2022

ze 170. zasedání konaného dne 26. 4. 2022


Rada ČTK žádá redakci ČTK o jmenovitý seznam odborníků, kteří se ve zpravodajství ČTK vyjadřovali ke covid-19 v období od února 2020 do současnosti.

Hlasování: 6 – 0 - 1

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 26. 4. 2022

Zveřejněno: 04.05.2022