Usnesení Rady ČTK č. 13/2022

ze 170. zasedání konaného dne 26. 4. 2022


Rada ČTK vyjadřuje poděkování Akademii ČTK, která velmi napomáhá kvalitě mediální výchovy mladých lidí i pedagogů v České republice.

Hlasování: 5 – 0 - 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 26. 4. 2022

Zveřejněno: 04.05.2022