Usnesení Rady ČTK č. 15/2022

ze 171. zasedání konaného dne 24. 5. 2022


Rada ČTK bere na vědomí jmenovitý seznam odborníků, kteří se ve zpravodajství ČTK vyjadřovali ke covid-19 v období od února 2020 do současnosti.

Hlasování: 5 – 0 - 1

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 24. 5. 2022

Zveřejněno: 02.06.2022