Usnesení Rady ČTK č. 16/2022

ze 172. zasedání konaného dne 14. 6. 2022


Rada ČTK schválila program 172. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 6 – 0 - 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 14. 6. 2022

Zveřejněno: 23.06.2022