Usnesení Rady ČTK č. 17/2022

ze 172. zasedání konaného dne 14. 6. 2022


Rada ČTK schválila, že přílohou Zprávy o činnosti Rady ČTK za rok 2021 bude informace o účasti členů Rady ČTK na jejích zasedáních.

Hlasování: 4 – 1 - 1

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 14. 6. 2022

Zveřejněno: 23.06.2022