Usnesení Rady ČTK č. 18/2022

ze 172. zasedání konaného dne 14. 6. 2022


Rada ČTK schválila Zprávu o činnosti Rady ČTK za rok 2021

Hlasování: 5 – 2 – 0
(1 hlas per rollam)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 14. 6. 2022

Zveřejněno: 23.06.2022