Usnesení Rady ČTK č. 20/2022

ze 173. zasedání konaného dne 12. 7. 2022


Rada ČTK schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2021, včetně rozdělení zisku roku 2021.

Hlasování: 5 – 1 – 0
(1 hlas per rollam)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 7. 2022

Zveřejněno: 29.07.2022