Usnesení Rady ČTK č. 21/2022

ze 173. zasedání konaného dne 12. 7. 2022


Rada ČTK projednala druhou stížnost p. M. Tomečka ze dne 17. června 2022, ztotožnila se se stanoviskem generálního ředitele ČTK J. Majstra a rozhodla, že se její stanovisko ke stížnosti p. M. Tomečka nemění a nedošlo k porušení zákona o ČTK.

Hlasování: 4 – 0 – 1
(1 hlas per rollam)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 7. 2022

Zveřejněno: 29.07.2022