Usnesení Rady ČTK č. 27/2022

ze 177. zasedání konaného dne 16. 11. 2022


Rada ČTK schválila program 177. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 6 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 16. 11. 2022

Zveřejněno: 29.11.2022