Usnesení Rady ČTK č. 28/2022

ze 177. zasedání konaného dne 16. 11. 2022


Rada ČTK schválila rozpočet Rady ČTK na rok 2023.

Hlasování: 5 – 1 – 1
(1 hlas per rollam)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 16. 11. 2022

Zveřejněno: 29.11.2022