Usnesení Rady ČTK č. 29/2022

ze 177. zasedání konaného dne 16. 11. 2022


Rada ČTK projednala stížnost pana Jakuba Kříže, který si stěžoval na neobjektivní informování České tiskové kanceláře ve věci jeho nominace na zástupce veřejného ochránce práv. Rada ČTK po konzultaci s vedením ČTK uznává stížnost za částečně oprávněnou a pověřila předsedu Davida Soukupa, aby v tomto smyslu stěžovateli odpověděl. Dne 21. října 2022 vydala ČTK opravenou zprávu.

Hlasování: 6 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 16. 11. 2022

Zveřejněno: 29.11.2022