Usnesení Rady ČTK č. 30/2022

ze 178. zasedání konaného dne 12. 12. 2022


Rada ČTK schválila program 178. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 5 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 12. 2022

Zveřejněno: 22.12.2022