Usnesení Rady ČTK č. 31/2022

ze 178. zasedání konaného dne 12. 12. 2022


Rada České tiskové kanceláře na svém 178. zasedání zvolila

předsedu: Bc. Davida Soukupa
pěti hlasy s účinností od 12. 12. 2022

místopředsedkyni: PhDr. Jaroslavu Wenigerovou
pěti hlasy s účinností od 12. 2. 2022

místopředsedkyni: Mgr. Janu Gáborovou
pěti hlasy s účinností od 12. 2. 2022

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 12. 2022

Zveřejněno: 22.12.2022