Usnesení Rady ČTK č. 32/2022

ze 178. zasedání konaného dne 12. 12. 2022


Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2023.

Hlasování: 5 – 2 – 0
(2 hlasy formou náhradního hlasování)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 12. 2022

Zveřejněno: 22.12.2022