Usnesení Rady ČTK č. 33/2022

ze 178. zasedání konaného dne 12. 12. 2022


Rada ČTK projednala stížnost p. Josefa Etlíka na zprávu ČTK ze dne 10. 11. 2022 o hospodářském výsledku skupiny ČEZ. Rada ČTK požádala o stanovisko ke stížnosti generálního ředitele ČTK Jiřího Majstra. S jeho stanoviskem se ztotožnila a konstatovala, že nedošlo k porušení zákona o ČTK.

Hlasování: 5 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 12. 2022

Zveřejněno: 22.12.2022