Usnesení Rady ČTK č. 34/2022

ze 178. zasedání konaného dne 12. 12. 2022


Rada ČTK se usnesla, že volba generální/ho ředitele/ky České tiskové kanceláře v roce 2023 proběhne formou vyhlášení výběrového řízení.

Hlasování: 5 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 12. 12. 2022

Zveřejněno: 22.12.2022