Usnesení Rady ČTK č. 1/2023

ze 179. zasedání konaného dne 23. 1. 2023


Rada ČTK schválila změnu pořadí projednávaných bodů programu. Bod č. 6. Schválení návrhu Volebního řádu a vyhlášení výběrového řízení pro volbu GŘ ČTK v roce 2023 bude projednán jako třetí v pořadí.

Hlasování: 5 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 23. 1. 2023

Zveřejněno: 01.02.2023