Usnesení Rady ČTK č. 2/2023

ze 179. zasedání konaného dne 23. 1. 2023


Rada ČTK schválila program 179. zasedání Rady ČTK.

Hlasování: 5 – 1 – 0

(jeden hlas per rollam)

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 23. 1. 2023

Zveřejněno: 01.02.2023