Usnesení Rady ČTK č. 3/2023

ze 179. zasedání konaného dne 23. 1. 2023


Rada ČTK přerušila zasedání na dobu 5 minut.

Hlasování: 5 – 0 – 0

David Soukup
předseda Rady ČTK

V Praze dne 23. 1. 2023

Zveřejněno: 01.02.2023